Museumsveien 6

Kunde: Kr. Stensrud & Sønn Vedlikehold AS

Glassert taksten og kobbertakrenner og beslag.