Våre tjenester

Tak

Vi tekker tak, både omtekking og nytekking av tak, med alle typer takbelegg. Taksten, skifer, papp/membran, korrugerte- og taktsensplater samt bånd- og skivetekking av tak med alle typer metaller

Les mer om tak

Fasade

Vi produserer og monterer alle typer metallfasader, som for eksempel bånd-/skivetekkede fasader, korrugerte fasadeplater, kassettfasader og fasadekledning med komposittplater. Vi lager og monterer alle typer metallbeslag i fasader.

Les mer om fasade

Ventilasjon

Vi utfører også enkler ventilasjonsjobber, primært montering av kanaler (ikke agregater og innregulering etc)

Les mer om ventilasjon

Verksted

Vårt verksted kan produsere beslag for egenmontasje. Dette være seg beslag til tak, fasader, peisplater og andre typer innvendige beslag.

Les mer om verksted

Interiør og design

Vi utfører diverse interiør/designjobber med metaller, for eksempel komfyrhetter, peisinnkledning, innkledning av kjøkken, innkledning av bardisker og lignende.

Les mer om interiør og design