Blikkenslanger i Oslo og Akrehus

Blikkenslager Sigfred Benzen & Sønn AS er en tradisjonell blikkenslagerbedrift som holder til i Oslo Øst. Vi er en blikkenslager i Oslo og Akershus med en lang historie å vise til, men er i dag en moderne bedrift.

Vi er en blikkenslager med kompetanse og kapasitet til å gjennomføre både gamle typer jobber og moderne prosjekter. I tillegg til å ha blikkenslagermestere har vi faglærte tømrere og tynnplatearbeidere. Vi har også en egen produksjonsavdeling ved vårt blikkenslagerverksted som produserer for salg til både profesjonelle og private.

Blikkenslager for private

For private utfører vi tradisjonelle blikkenslagerarbeider som takreparasjon, rehabilitering av tak og fasadearbeid. Vi arbeider også med takrenner, nedløp og varmekabler. I tillegg er vi et tradisjonelt blikkenslagerfirma som tar på oss mindre ventilasjonsprosjekter. Cirka 35 % av våre prosjekter er for private og offentlige tiltakshavere.

Blikkenslager for hovedentreprenører

Våre blikkenslagere bruker cirka 65 % av tiden for hovedentreprenører. Dette er særlig blikkenslagerarbeid relatert til nybygg og rehabiliteringsprosjekter. I tillegg er vi et tradisjonelt blikkenslagerfirma som tar på oss mindre ventilasjonsprosjekter. Vi er en seriøs blikkenslager for kunder i Oslo og omegn som holder høy kvalitet på våre tjenester.

Kontakt Sigfred Bentzen & Sønn AS for mer informasjon om blikkenslagerarbeider relatert til nybygg og rehabilitering av bygg.

Hva gjør en blikkenslager i Oslo?

En blikkenslager er en håndverker som lager beslag og detaljer til tak og ventilasjonsanlegg. Taktekking er ofte en av hovedoppgavene til en blikkenslager i Oslo. En blikkenslager jobber med metaller i form av tynnplater. Eksempler på metaller en blikkenslager jobber med er kobber, sink og stål. I tilegg jobber en blikkenslager ofte med aluminium.

Til taktekking brukes ofte takstein, skifer og papp. En blikkenslager i Oslo arbeider både innendørs og utendørs. Arbeidssteder en blikkenslager jobber på inkluderer verksteder og forskjellige byggeplasser.

Taktekking

Takarbeider som en blikkeslager i Oslo ofte utfører, er tilvirkning og montering av beslag og takrenner. I tillegg er taktekking med takstein, skifer og plater av metall vanlige arbeidsoppgaver. Taktekking er et stort fagfelt. På større tak har ofte en blikkenslager montert beslag og takrenner. Dagens marked etterspør i økende grad mer bruk av tradisjonsrike materialer som zink, kobber og skifer til tekkeing. En blikkenslager i Oslo monterer også ofte taksikringsutstyr.