Tidligere prosjekter

Telenor Fornebu byggetrinn 1 og 2, kontorbygg -

Båndtekkinger og beslag i Rheinzink samt fasadesystemer i lakkert aluminium.Olav v's gt., baldakin, front og himling med kobber

 

Ekeberg Skole, rehabilitering - utskifting av taksten, takrenner og beslag.

 

Ekeberg Skole, rehabilitering - utskifting av taksten, takrenner og beslag.

 

Lillestrøm Kollektivterminal, nybygg - dobbeltfalset båndtekking av krumme takflater, med patinert VM-zink

 

Vika Kino, tilbygg/nybygg - fasadetekking med Rheinzink og lakkert aluminium.

 

Rikshospitalet, nybygg - beslag og tekninger i fasader med lakkert aluminium og patinert Rheinzink.

 

Sweeperhall, Gardermoen

Kunde: Tronrud Entreprenør as Diverse beslag i lakkert stål

 

Lilleakerveien 4

Kunde: OKK Entreprenør As Diverse beslag i lakkert aluminium

 

Tjuvholmen Hus 74

Kunde: Tjuvholmen Utvikling AS Fasader og beslag med valsblank titansink og natureloksert aluminium

 

Rolfsbukta

Kunde: Af Bygg Oslo Diverse beslag i lakkert aluminium

 

Østensjø skole

Kunde: Veidekke AS Diverse beslag og båndtekking i lakkert aluminium, Ral 7016

 

Nylænde brl

Kunde: Wito as Vindusomramminger med lakkert stål

 

Bekkelagshallen
Kunde: Kr. Stensrud & Sønn Vedlikehold AS
Omtekking av fasade
Nye fasadeplater av Alucomat
Beslag i lakkert aluminium

 

Rolf Hoffmos brl
Kunde: AF Bygg Oslo
Beslag i lakkert stål, Prelaq Nova

 

Sjølyststranda Hus A1
Kunde: Veidekke ASA
Beslag og kledninger i lakkert stål

 

Hovseter Idretshall
Kunde: Skanska AS
Beslag i plastbelagt stål.
Beslag og veggtekninger i patinert VM-sink

 

Lille Bislett
Kunde: Veidekke AS
Beslag i valsblank titanzink

 

Kværnerbyen
Kunde: Peab AS
Beslag og kledninger i lakkert stål

 

Startbo Terrasser
Kunde: Veidekke ASA
Diverse beslag i lakkert aluminium
Omramming av vinduer og dører.

 

Dalahaugen 1-15
Kunde: E.W.Kaasa & Sønn AS
Beslag, takrenner og nedløpsrør i titanzink.
Omlegging av takstenstak.

 

Borgarting Lagmannsrett.
Kunde: NCC Construction AS
Diverse beslag i zink og lakkert aluminium.

 

Storgaten 2-4-6.
Kunde: Construction Management AS
Veggkassetter i bronseeloksert aluminium og plastisolbelagt stål

 

Flerbruks hall, Bygdøy
Kunde: Lønnheim Entreprenør AS
Diverse beslag i plastisolbelagt stål

 

Inkognitosgt 9.,Inkognitogt.9 AS v/Oliver & Todnem AS
Omtekking av tak til båndtekking med titanzink

Holmekollen stasjon boliger, boliglokker, diverse beslag i plastisolbelagt stål. Engebretsvei 3, kontorbygg, fasaderehabilitering, nytt fasadesystem i lakkert aluminium.

 

Jessenløkka, rehabiliteringsarbeider bygårder, utskfting av takrenner i zink, samt utbedring av beslag i plastisolbelag stål, samt utskifting og kompletering av taksten.

 

Øraker Skole,
Kunde: Bauer & Bech AS
Beslag i VM-Zink

 

Hovinveien 4, båndtekkinger og beslag i Aluzink.

 

Frysjaveien, påbygg kontorbygg -
Fasadekassetter i lakkert stål.

 

Tine Meierier, fasadesystem eloksert aliminium

 

Norske Skog, Oxenøiveien, nybygg - beslag i fasader og på gesimser med Rheinzink, samt himlingskassetter og beslag med lakkerte stålplater.

 

Christiania Torv, nybygg - beslag i fasader og på gesimser med lakkert aluminium.

 

Nordbygt, Oslo
Kunde: Strukta AS
Beslag og fasadekledning i Alucobond og lakkeert alumnium

 

Hotell Tjuvholmen, The Thief
Kunde: Tjuvholmen Utvikling AS
Fasader og beslag med Vm-zinc-Pigmento/Anthra/Quartz,
og lakkert aluminium

 

Tvetenveien 22
Kunde: Georg Andresen & Sønner
Diverse beslag med plastbelagt stål

 

Skedsmo Vgs, Ny Idrettshall
Kunde: Peab AS
Diverse beslag i lakkert stål


Commuter Lounge Gardermoen
Kunde: Peab as
Fasader og beslag med lakkert stål

 

Bergstien 16
Kunde: Sameiet Bergstien 16
Omtekking av tak fra profilerte plater til båndtekking i Nova PLX

 

Sven Oftedals vei 5
Kunde: Tomo Teknologi AS
Tekking av papptak med isolasjon, papp og nye beslag

 

Svartdals Parken
Kunde: Veidekke ASA
Beslag og kledninger i lakkert stål

 

Trondheimsveien 5
Kunde: Bauer & Bech AS
Båndtekking av tak og takoppløft i valsblank Rheinzink

 

Lilleborg
Kunde: NCC AS
Div beslag i lakkerte stålplater og rustfrie ståplater

 

Konowsgt. 20, Baglerbyen
Kunde: Veidekke ASA.
Beslagsarbeider i plastisolbelagt stål

 

Kastellbakken 5
Kunde: Norsk Restaurering AS
Beslag og takrennner i titanzink,
samt omtekking av skifer.

 

Tordenskioldsgt.
Kunde: Veidekke AS
Beslag i valsblank titanzink og lakkert aluminium

 

Porsche, Økernveien
Her har vi stått for byggingen av hele baldakinen med stål, tømrer tekking og beslag.

 

Stensberggt. 29
Kunde : Lid Entreprenør As
Båndtekking med Rheinzink

 

Lørenvn.38.
AS Ing.G.M.Backe.
Diverse takrenner og beslag i titanzink


OV4/F.N.Plass 3.
NCC Constuction AS.
Diverse beslag og tekkinger i blank aluminium

Ericsson Asker, kontorbygg - Alucobond fasader satt inn i aluminiumsprofiler, samt beslag i Rheinzink.

 

Valhall, idrettshall -
div. beslag i plastisolbelagt stål.

 

St.Olavs Plass 1, ABC-teateret, rehabilitering/ombygging - fasadetekking og beslag i kobber.

 

Forskningsparken, Blindern, nybygg - beslag på fasade og gesimser i galvanisert stål.

 

HK G.M.Backe, påbygg kontorbygg - Fasadekassetter i lakkert stål.

 

Korsvoll Skole, gjennoppbygging etter brann - fasadetekking og beslag med patinert Rheinzink.

 

Aker Sykehus, nybygg - fasadetekninger og beslag i fasader og på gesimser med Rheinzink.

 

Skimuseet Holmenkollen, utvidelse - diverse beslag med Rheinzink.


Ensjø Stasjon
Kunde: Peab
Taktekking og diverse beslag

 

Bjørnsletta skole
Kunde: Veidekke AS
Diverse beslag i natureloksert, og lakkert alumnium

 

Vestparken
Kunde: OKK Entreprenør AS
Diverse beslag i lakkert stål, Nova

 

Ole Deviks vei
Kunde: Veidekke AS
Diverse beslag i lakkert aluminium


Nesoddtunet
Kunde: Bermingrud Entreprenør as
Diverse beslag i lakkert aluminium

 

Ringnes Nord 17-19
Kunde: OKK Entreprenør AS
Fasadekledning og beslag med Prelaq Nova

 

Lysaker Stasjon
Kunde: Peab AS
Beslag og kledninger i lakkert aluminium og
Alucobon

 

Nye A-hus Sengebygg, og Barnesenter
Kunde: PEAB AS
Diverse beslag i fasader med lakkert
aluminium og valsblank, VM-zink

 

Misjonskirken Betlehem
Kunde: Georg Andresen & Sønner AS
Beslag i valsblank titanzink

 

Nytt Operahus
Kunde: Veidekke ASA
Beslag i syrefast stål, og natureleoksert aluminium

 

Dammans vei
Kunde : Georg Andresen & Sønner AS
Beslag i forpatinert titanzink

 

Stråleterapibygget,Radiumhospitalet
Kunde : Peab AS
Fasadeplater og beslag i lakkerte stålplater

 

Salmakertunet, Ski
Kunde: NCC Construction AS
Beslagsarbeider i plastisolbelagt stål

 

Trasop-hallen
Kunde: Lønnheim Entreprenør AS
Diverse beslag i plastisolbelagt stål

 

"Klubb-bygningen", Akersgt.18/Ø.Slottsgt. 9,
Kunde: Profil-Montering AS
Diverse renner, beslag og tekninger i patinert titanzink

 

Økernvn.97,
Bavaria Eiendom ANS.
v/Finnvold ProsjektConsult AS
Utskifting av kassetter for å oppnå "Porsche"-farge på fasaden.

 

Sannergt. 27-29, Bunde Bygg As,

Diverse beslag i plastisolbelagt stål

Colosseum Park, Kreditkassen, nybygg - fasadesystemer i rustfritt stål, båndtekking av fasader i Rheinzink samt diverse beslag.

 

Prinsdal Skole, rehabilitering - utskifting av taksten, takrenner og beslag.


Ullevål sykehus - Pasienthotell - Beslag i rustfritt stål samt veggkledninger og beslag i lakkert stål.

 

Aker Brygge, Storebrand, nybygg - båndtekkinger og beslagsarbeider med plastisolbelagt stål, lakkert stål, lakkert aluminium og Rheinzink

 

Jordal Skole, nybygg - beslag, takrenner og tekninger i plastisolbelagt stål samt båndtekking av takflater med Rheinzink.

 

Trio-Ving, nybygg - fasadekledning og beslag med lakkerte stålplater.

 
Ny Skiskytterstadion Holmenkollen, nybygg - diverse beslag med Rheinzink.

 

Rådhusgt. 2, nybygg - takrenner, beslag og tekking av karnapper med plastisolbelagt stål samt inntekkinger av takoppbygg med Rheinzink.

 

Profilbygget, Fornebu
Kunde: Skanska AS
Diverse beslag i natureloksert alumnium

 

Koksabukta trinn 1, 2 og 3
Kunde: Skanska AS
Beslagsarbeider med lakkert stål Nova

 

Mortensrudhøgda
Kunde: AS Selvaag Bygg
Diverse beslag i lakkert stål, Nova

 

Slemdalsveien 70
Kunde: OKK Entreprenør As
Diverse beslag i lakkert aluminium

 

Nils Hansen vei 7
Kunde: Kr. Stensrud Sønn Vedlikehold AS
Omtekking av fasade
Nye fasadeplater av Alucomat
Beslag i lakkert aluminium

 

Sletta Brl
Kunde: Byggemster Chr.Weltz as
Diverse beslag i plastbelagt stål

 

Victoriagården
Kunde: Veidekke ASA
Beslag og kledninger i lakkert stål

 

Innspurten
Kunde: Veidekke ASA
Beslag og kledninger i lakkert stål

 

Regjeringens representasjonsbolig
Kunde: Bunde Bygg AS
Beslag og båndtekkinger i titansink

 

Akersgt. 51
Kunde: NCC AS
Div beslag i lakkerte stålplater og rustfrie ståplater

 
Øvre Vålerenga Felt 04
Kunde: Skanska AS
Beslag i plastisolbelagt/lakkert stål

 
Borggt.,7
Kunde: Ole K.Karlsen AS
Diverse beslag i lakkert aluminium

 

Abildsø Terrasse,
Kunde: Kjærstad & Beckmann AS
Beslag i plastisolbelagte stålplater

 
Fredrik Stangsgt. 13
Kunde: AS Ing. G.M.Backe
Diverse beslag i plastisolbelagt stål, samt legging av taksten

 

Politihøgskolen
Kunde : Eeg-Henriksen Bygg AS (NCC)
Buet båndtekking med Rheinzink

 

Huk Avenue 13., Veidekke ASA,
Båndtekking av tak med tilhørende beslag og takrenner, titanzink

 

Sandvika Kulturhus, Lønnheim Entreprenør AS,diverse gesimsbeslag, kledning av veggfelter, sålbenkbeslag ol. med Rheinzink.