Snøfangere

Snøfangere skal forhindre at snø eller is faller ned fra taket, som til tider kan medføre skumle situasjoner, og med norske vintre kan dette fort bety ganske mye snø og is. Det er derfor alltid en god idé å la erfarne fagmenn både tilpasse og montere snøfangere slik at man ikke risikerer taklekkasjer under vekten snø og is kan medføre.

Alle snøfangere levert og montert av Sigfred Bentzen & Sønn AS er typegodkjent, og montert forsvarlig slik at taklekkasjer ikke skal oppstå. I tillegg er vi godt kjent med regelverket for montering av snøfangere, slik at du som oppdragsgiver kan føle deg trygg på at alt fra arbeidene til det ferdige resultatet oppfyller alle krav til sikring av bygg eller hus.

Det er alltid smart å montere snøfangere

I bygningsforskriftene og Granneloven er det anbefalt å montere snøfangere, men det er ikke påbudt overalt. En vanlig huskeregel er at dersom noen kan ferdes under tak bør snøfangere monteres for å hindre farlige situasjoner før de oppstår. Men selv på privatboliger med lave tak anbefaler vi å få montert snøfangere. Selv om det vanligvis ikke ferdes under taket, så er det alltid en risiko for at noen kan gjøre dette, og det skal ikke så mye snø til før farlige situasjoner kan oppstå.

Vi monterer snøfangere i Oslo og omegn

Vi har vårt verksted på Alna/Furuset i Oslo, og kan derfra påta oss både store og små oppdrag med snøfangere i hele Oslo og omegn. Har du spørsmål om snøfangere, eller ønsker vår hjelp til å montere snøfangere - ta kontakt.